Apple

Flic 2 får stöd för HomeKit

Går att beställa om några dagar

De smar­ta knap­par­na Flic som går att pro­gram­mera för att styra sina Sonos-hög­ta­lare, smar­ta lam­por och myck­et mer får inom kort en uppföl­jare.

Flic 2 är för­bät­trade på flera punk­ter och kom­mer bland annat att få upp till 60 pro­cent län­gre bat­ter­i­tid, län­gre räck­vidd tack vare ett nytt Blue­tooth Long Range chip, bät­tre hård­vara så allt går lite fort­are, en ny design och tre LED-lam­por med tre oli­ka färg­er och myck­et mer. Den störs­ta nyheten i våra ögon är att det även kom­mer finnas stöd för Apples Home­K­it, det kom­mer inte vara redo vid lanser­ing men ska kom­ma senare under året.

Deras Flic Hub har även för­bät­trats med Blue­tooth Long Range, stöd för 5Ghz WiFi och för­bät­trad IR. Knap­par­na kom­mer att gå att bestäl­la den 21 maj på Kick­starter och pris­er­na kan ni se nedan:

Käl­la Flic

Kommentarer