Nyheter

Följ Macradion via text och ljud

Som ni märkt upp­dat­er­ar vi Macra­dion även med textbaser­ade nyheter och vill ni föl­ja dessa med hjälp av en RSS-läsare är det feeds.feedburner.com/macradionse ni skall använ­da. Macra­dion-pod­cas­ten å sin sida har adressen feeds.feedburner.com/macradion. Det är allt­så ett “se” på slutet som skil­jer. 

Textny­heter­na föl­jer ni bäst genom en RSS-läsare för ändamålet text så som Safari, Mail, Google read­er, Net­newswire eller News­Fire. För pod­cast är det oftast iTunes som gäller men det finns även andra pro­gram som gär­na föl­jer ljud-rss:er. I iTunes kan du manuellt bör­ja prenu­mer­era via menyn Avancer­at och sedan Prenu­mer­era på Pod­cast men smidi­gast är att gå direkt till Macra­dion på iTunes Store genom den­na länk.

Kommentarer