Spel

Första mars kan alla testa The Division 2

Öppen beta für alles!

Den stäng­da betan av The Divi­sion 2 var igång mel­lan den 7–11 feb­ru­ari och enbart spelare som har bliv­it inbjud­na fick möj­lighet att tes­ta spelet, men snart kan ni som mis­sade chansen kli­va in i en värld full av krig och elände.

Mel­lan den 1–4 mars kom­mer den öpp­na betan vara igång och det gäller på alla plat­tfor­mar som spelet lanseras på vilket är PC, PS4 och Xbox One. När betan väl är slut har utveck­lar­na unge­fär två veck­or på sig att elim­in­era lite bug­gar innan spelet lanseras den 15 mars. Vi på Teknikveck­an fick till­gång till den stäng­da betan och hade rik­tigt roligt. Betan var för det mes­ta sta­bil men spelade vi i mer än två tim­mar så kraschade spelet och det­ta gällde inte bara oss, så förhopp­n­ingsvis är det­ta löst lagom tills den öpp­na betan drar igång.

Vill ni läsa mer om betan så kan ni klic­ka er vidare här.

Mar­cus är redo för vita huset

Käl­la Ubisoft

Kommentarer