Övrigt

Fotografering vid skolavslutning & Lucia – detta gäller

Får jag fotografera på Lucia och Skolavslutning?

Just nu pågår skolavslutningarna på landets skolor och i dessa GDPR-tider är det inte helt uppenbart vad som gäller och många frågar sig om vi får fotografera våra barn. Samma frågeställning brukar dyka upp vid Lucia.

Det korta svaret är att det är rektorn på skolan som bestämmer och bör informera om vad som gäller vid varje givet tillfälle.

Det långa svaret

I grunden gäller inte GDPR privatpersoner som vill fotografera för sin egen skull och inte har något intresse att sprida dessa foton vidare. Vill du lägga upp det på Facebook så delar eller hela världen kan se fotot så är det andra regler.

Datainspektionen skriver på sin webbsida för ändamåletDå behöver du göra en avvägning mellan ditt intresse av att sprida bilderna och av barnens intresse av att inte bli exponerade. Vad som avgör vilket intresse som väger tyngst beror bland annat på bilden, hur den sprids och i vilket sammanhang.

Skolverket å sin sida hänvisar helt och hållet till rektorn och har ingen åsikt i övrigt.

Vi frågade därför Malmö stad vad som gäller där och här har man tagit fram en personuppgiftspolicy för att hjälpa skolorna hantera foto och film i verksamheten som helhet. Där kan vi läsa att utgångspunkten är att fotografering på skolan inte är tillåtet för oss föräldrar och övriga vårdnadshavare utan särskilt medgivande. Men vid speciella tillfällen, som till exempel skolavslutning och luciafirande där vårdnadshavare bjuds in till skolan så bör det göras en bedömning om foto och filmning kan ske och i så fall informera oss föräldrar i förväg vad som gäller.

Skolans ordningsregler är emellertid inte lag och brott mot dem kan inte polisanmälas, däremot kan skolan vidta åtgärder så som samtal med dig.

Här kan också vara bra att tänka på att även om skolan hänvisar till GDPR och du finner den förklaringen otillfredsställande kan det i själva verket handlar om att det finns personer med skyddad identitet men att man inte vill avslöja det. Det betyder att spridandet av till synes oskyldiga bilder på andras barn också kan sätta dem i livsfara.

Hela utdraget

Får vårdnadshavare fotografera på skolan?

Det förekommer tillfällen då vårdnadshavare vill fotografera sina barn i skolans verksamhet. Det är därför upp till varje skola att besluta om, och i så fall vid vilka tillfällen, fotografering är tillåten, vilket bör regleras i skolans ordningsregler. Utgångspunkten bör vara att fotografering inte är tillåtet utan medgivande från skolan. Den vårdnadshavare som vill fotografera/filma bör alltså inhämta samtycke i varje enskilt fall.

Vid speciella tillfällen, som till exempel skolavslutningar, luciafirande och andra tillfällen då vårdnadshavare bjuds in till aktiviteter i skolan, bör respektive rektor göra en bedömning om fotografering/filmning kan ske och informera i förväg vårdnadshavarna om vad som gäller.

Fotografering vid spontana besök i skolan bör inte förekomma utan att detta vid varje tillfälle rådgörs och överenskommes med personal på skolan, och då endast fotografering av sitt eget barn.

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!