Film & TV

Frank Castle är tillbaka

The Punisher tappar det igen?

The Pun­ish­er och dess huvud­per­son Frank Cas­tle är till­ba­ka för säsong 2 och det utlo­vas blod och tårar om var­tan­nat!

I grun­den är The Pun­ish­er en av mån­ga karak­tär­er från seri­etid­ningar­nas värld. I det­ta fal­l­et Mar­vel. Han har inga superkrafter utan är bara allmänt för­ban­nad och störd efter mordet på sin familj.

Se mer på Net­flix.

Kommentarer