Nyheter

Fredagstävling — snabbast vinner!

Fredagstävling på Allt om Mac!

Idag är det fredag och trots att det finns risk för regn i hel­gen (iaf här nere i Skåne) så är det alltid en fin känsla när klock­an bör­jar när­ma sig kvart i dags-att-var­va-ner och man ser fram emot två dagar ledigt.

För att välkom­na hel­gen tänk­te vi arrangera en liten tävling här på Allt om Mac där de åtta förs­ta medlem­mar­na att maila sitt använ­dar­namn och rätt svar till [email protected] vin­ner, rakt av, inga kon­stigheter. Tävlin­gen är nu avgjord, se nedan!

Bland pris­er­na har vi flera oli­ka iPhone-skal, iPhone-lad­dare och hål­lare till bilen plus lite annat smått och gott.

Frå­gor­na:

 1. Som ni kanske har märkt den senaste tiden så tyck­er vi på Allt om Mac om film och videos. Vi har både gått ihop med AppTV och bör­jat expire­mentera med det vi kallar MacTV, spän­nande tider helt klart! Apple tyck­er ock­så om video och har tag­it fram ett lät­tan­vänt pro­gram för att ska­pa just det­ta. Om man vill lära sig lite mer om det pro­gram­met så kan man tit­ta på en guidad tur med en väldigt ped­a­gogisk och karis­ma­tisk man, men vad het­er han?
 2. Det är alltid kul att vara ett Apple-fan och just nu tyck­er vi att det känns lite extra roligt med tanke på allt nytt. iPad, iPhone 4, nya Mac Mini osv, plån­bo­ken suckar djupt redan nu. Och vad vore alla dessa pry­lar utan sina fan­tastiska till­be­hör? För en av nyss näm­n­da pro­duk­ter finns ett till­be­hör som visas till­sam­mans med en “spel­glad” tjej, vilken färg har ramen på hennes glasö­gon?
 3. Apple har alltid lyft fram musiken som en del av våra liv och nu i dagar­na släpptes iTunes 9.2 som enligt mån­ga bliv­it både trevli­gare och snab­bare att använ­da. Apple berät­tar lite om nyheter­na i iTunes på sin sida och en speci­fik skär­m­dump återkom­mer både på en iMac och på en Mac­Book Pro. I den­na skär­m­dump ser vi ett gäng musik-album, vad het­er det femte albumet på den tred­je raden?

Samtli­ga svar går att hit­ta på www.apple.se och såk­lart gör vi en shoutout till KaptenX som bistår med pris­er­na. Lyc­ka till!

Upp­dat­er­at:

Det tog inte ens en timme innan vi hade fått in åtta kor­rek­ta svar, bra job­bat! Föl­jande per­son­er kan se fram emot att bli kon­tak­tade inom kort:

 1. Jonas Nord­ström (14:20)
 2. Oscar Ander­s­son (14:33)
 3. Karoli­na Friberg (14:37)
 4. Patrick David (14:38)
 5. Andy Troung (14:38)
 6. Chris­t­ian Hedin (14:44)
 7. Emelie Aspen­gren (14:49)
 8. Adam Kjör­ling (14:50)

De rät­ta svaren var föl­jande:

 1. John från Apple Retail Store ger oss en guidad tur i iMovie, finns att se här.
 2. Vit (med detal­jer av rött, som flera påpekade så duk­tigt), finns på iPads (något göm­da) till­be­hör­si­da.
 3. Albumet het­er Wolf­gang Amadeus Phoenix (Spo­ti­fy) och syns på föl­jande sida.

Med det önskar vi er alla en rik­tigt, rik­tigt trevlig helg!

Kommentarer