Android

Galaxy Home är inte död

Jobbas hårt på den smarta högtalaren

För unge­fär exakt ett år sedan visade Sam­sung upp sin smar­ta hög­ta­lare Galaxy Home och sedan dess har det var­it knäpp­tyst om hög­ta­laren.

Nu har Sam­sung väckt liv i hög­ta­laren och med­de­lat att det fort­farande arbe­tas hårt på de sista detal­jer­na och det kom­mer att kom­ma mer infor­ma­tion om den inom kort. Ambi­tio­nen var att släp­pa Galaxy Home i april men av okän­da anled­ningar har den bliv­it förse­nad. Galaxy Home har ett 360-graders ljud och är kali­br­erad av AKG och kom­mer med Sam­sungs egna rös­tas­sis­tent Bix­by. Hög­ta­laren kan använ­das som hubb för att kop­pla ihop och styra Sam­sungs egna Smart­Things-enheter.

Sam­sung har inte heller pre­sen­ter­at vad enheten kom­mer kos­ta men det låter som att lanserin­gen bör­jar när­ma sig och det ska bli intres­sant att se hur den står sig mot lik­nande pro­duk­ter som redan finns på mark­naden.

Via The Verge

Kommentarer