Nyheter

Gameplay på Generation Zero — Svenska co-op liret i Sverige

Avalanche Stu­dios är nog mest kän­da för sina Just Cause-spel, samt Mad Max-spelet som släpptes 2015. Nu är den sven­s­ka stu­dion till­ba­ka med ett nytt lir vid namn Gen­er­a­tion Zero, som utspelar sig i 1980-talets Sverige. Visuellt påmin­ner spelet väldigt myck­et om Simon Stålen­hag’s kon­stverk. Spelet har nu fått sin förs­ta game­play-video där vi får se vil­ka oli­ka sätt vi kan över­l­e­va i ett Sverige som bliv­it övertaget av mask­in­er, samt lite hur loot-sys­temet funger­ar.

Gen­er­a­tion Zero är ett co-op spel för upp till fyra per­son­er där det utlo­vas myck­et loot, tak­tiskt samar­bete samt bara utfors­ka det sven­s­ka land­skapet som ett par friluftsmän­niskor i ett par 80-tals adi­das­byx­or.

Det kom­mer även kom­ma en stängd beta som man kan anmäla sig för. Ansök till betan här.

 

Inte ens Mar­tin Beck går säk­er.

Långe Erik på Öland, is that you?

 

Kommentarer