Smarta Hem

Google Assistant kan nu schemalägga din belysning

"Hey Google, tänd belysningen klockan 19 ikväll"

Google har informer­at oss om att Google Assis­tent nu ska ha möj­lighet att schemaläg­ga din belysning om du så önskar. Inte bara belysnin­gen utan andra pro­duk­ter ock­så vilket gör ditt hem lite smartare.

Google Assis­tent ska nu ha möj­lighet att schemaläg­ga när din belysning ska tän­das eller släckas och om det är så att även din vat­tenkokare ska gå igång på en bestämd tid så du får varmt tevat­ten när du vak­nat på morgonen.

Funk­tio­nen “Sched­uled Actions” är det som fixar det­ta åt dig och det innebär att du ska kun­na säga “Hey Google, tänd belysnin­gen klock­an 07.00”. Eller att du säger “Hey Google, star­ta vat­tenkokaren klock­an 8 imor­gon bit­ti”. Som grädde på moset ska du även kun­na använ­da solnedgån­gen eller soluppgån­gen för att schemaläg­ga dina enheter.

Huru­vi­da funk­tio­nen är utrul­lad till alla åter­står att se men den som vän­tar på något gott…

Kom­mer du att använ­da dig av det­ta eller har du redan löst det på annat sätt?

Käl­la: Engad­get

Kommentarer