Smarta Hem

Google bekräftar nya kameror under 2021

Detta med anledning av att Nest Cam IQ Outdoor har utgått

Google har bekräf­tat för hem­si­dan 9To5Google att de kom­mer att släp­pa nya kameror under 2021. Det­ta med anled­ning av att deras kam­era Nest Cam IQ Out­door tag­it slut hos flera återförsäljare.

Enligt Google har de en ny upp­sät­tning av säk­er­het­skameror på gång för 2021. Kan vara bra för dig som fun­der­ar på att investera i en eller flera Nest Cams. Den­na mod­ell finns dock fort­farande att köpa direkt via Google Store här i Sverige till­sam­mans med Nest Cam IQ Indoor, Nest Cam Out­door samt Nest Cam Indoor.

De kameror som säljs idag kom­mer att fort­sätt att få sup­port men med tanke på att hård­varan i kameror­na är från 2017 så är det hög tid att upp­dat­era produktlinjen.

När de nya kameror­na släpps nämns inte, men med tanke på tidi­gare läck­or pre­sen­ter­ar Google säk­ert bilder innan offi­ciellt pro­duk­t­släpp lik­nande det som sked­de med Nest Audio.

Är du sug­en på deras kameror kan du se dessa här.

Käl­la: The Verge

Kommentarer