Android

Google Nest Audio passar väl bra in i våra hem

Låter inte heller så pjåkigt
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen, Netonnet & Kjell

Google Nest Audio är uppföl­jaren till den hög­ta­lare som fick ge sitt namn till hela ekosys­temet — Google Home.

Sist men inte minst, för det är Nest mini, så kom då upp­da­terin­gen till hög­ta­laren Google Home. Google Nest Audio är något större och kostar något mer, dock min­dre än vad Google Home kostade när den lanserades.

Google Nest Audio

Ljud­mäs­sigt hand­lar det om större och mer fin­juster­ade ele­ment och den låter helt ok. Som kök­sra­dio till och med lite lyx­igt och om du bil­dar ett stere­op­ar kan du fyl­la upp ett stort vardagsrum med ljuv musik.

Skall vi definiera ljudet på något sätt får det bli klart men med något platt bas.

Men det är fort­farande en hög­ta­lare som kostar hälften så myck­et som den så pop­ulära Sonos One och lik­nande hög­ta­lare. Det är naturligtvis så att inte ens Google kan böja den mod­er­na naturla­gen som säger att vi får vad vi beta­lar för.

De till antalet tre mikro­fon­er­na är uppen­barli­gen bät­tre än i gam­la Google Home-hög­ta­laren. Den hade gro­va prob­lem att höra oss när den sam­tidigt spelade musik. Det prob­lemet har vi inte på sam­ma sätt nu.

Google Nest Audio

Det exak­ta för­bokn­ing­spriset är 1 149 kro­nor och då får vi en mod­ern Google Home-kom­pat­i­bel-hög­ta­lare som pas­sar myck­et bra in i hem­met. Det är ock­så här den sto­ra styrkan lig­ger. Att den nog kan pas­sa in näs­tan varstans.

Begreppsförvirring?

Google Home-nam­net har använts till mån­ga oli­ka sak­er. Dels het­er hela Googles ekosys­temet, där vi kan styra upp­kop­plade enheter med röst eller flö­den, just Google Home. Även appen på våra mobil­er het­er det sam­ma och tidi­gare fanns Google Home-hög­ta­lar­na vid namn Google Home Mini, Google Home och Google Home Max.

Nu het­er de allt­så Google Nest Mini, Google Nest Audio medan bam­sin­gen Google Home Max ännu inte fått någon ersättare.

Övrigt

Det som hin­drar topp­be­tyg är det fak­tum att hög­ta­laren sak­nar USB-C-anslut­ning. Det är urb­o­tat dumt att lansera en pro­dukt nådens år 2020 som kräver en helt egen strö­madapter. Utöver principen så är stor­leken per­fekt att ha med på resan med en power­bank hade den bliv­it rik­tigt bär­bar. Slad­den som föl­jer med är 1,5 meter.

Utöver mute-knap­pen på bak­si­dan för mikro­fo­nen har den inga fysiska knap­par utan det är touch­sen­sor­er på ovan­si­dan, på vän­ster sänker vi voly­men, på höger sidan höger vi den och i mit­ten är det play/paus.

Google Nest Audio

Recension: Google Nest Audio

Fördelar

  • Snygg
  • Liten och smidig
  • Hör oss även när musiken är igång

Nackdelar

  • Saknar USB-C
  • Något mer bas hade varit trevligt
  • Bara grå och svart i Europa. USA får fler färger

Detaljer

  • Färg­: Svart eller grå.
  • Anslut­ning: Wifi 2,4 GHz eller 5 GHz.
  • Storlek: Höjd 175 mm, bredd 124 mm, djup 78 mm.
  • Pris: Ca 1 150kr (Se dagsaktuellt pris via Prisjakt)

Recen­sion­sex­em­plar från Google.

Förboka Google Nest Audio via våra affiliatelänkar

Sammanfattning

Den ger inga nya funktioner i ditt smarta Google-hem men tidigare kunde det lätt vara så att det smarta hemmet inte nödvändigtvis var det mest visuellt tilltalande men med Google Nest Audio bryggas de båda behoven samman. Betyget är satt efter vilket ljud vi kan förväntas oss för den ringa prislappen. Vill vi ha högre ljud och tyngre bas får du importera Google Home Max.

Betyg: 4 / 5

Kommentarer