Ljud & Bild

Google Nest Audio vs Sonos One vs IKEA Symfonisk

Fight!

Ni frå­gade hur Nest Audio låter i jäm­förelse med Sonos One och IKEA Sym­fonisk. Här är svaret!

Sonos One har bliv­it mer eller min­dre en ref­er­en­shög­ta­lare i sam­man­hangen upp­kop­plade hög­ta­lare men den kostar ju fak­tiskt dubbelt så myck­et mot Nest Audio så är det egentli­gen någon match? Då är det mer intres­sant att jäm­föra med IKEA Sym­fonisk för 995 kronor.

Kommentarer