Smarta Hem

Google Workday rutin hjälper dig må bättre

Påminner dig om att sträcka på dig och att dricka vatten

Google intro­duc­er­ar en ny rutin vid namn “Work­day” där Google Assis­tent kom­mer att påmin­na dig om att tän­ka en stund på dig själv.

När nu fler och fler arbe­tar hemifrån och därmed blir lite mer stil­l­a­sit­tande än på kon­toret så kom­mer du nu att få påmin­nelser som ska hjäl­pa dig att må lite bät­tre. Det hand­lar om påmin­nelser om att stå upp och sträc­ka på dig lite eller att dric­ka vat­ten så att du får en paus från arbetet en stund.

Vid slutet av arbets­da­gen blir du påmind om att bör­ja run­da av dagen så du inte blir sit­tande län­gre vilket säk­ert är fal­l­et för mån­ga som arbe­tar hemifrån. Enligt uppgift ska du kun­na justera in tider och annat så det blir skräd­darsytt för dig. Upp­da­terin­gen bör­jar rul­las ut den­na vec­ka och du får åtkomst till den via “Ruti­n­er” i din Google Home app som finns för såväl iOS som Android.

Käl­la: The Verge

Kommentarer