Nyheter

Gör Aftonbladets papperstidning interaktiv med iPhone

Så här funger­ar det. Speciel­la instruk­tion­er för iPhone.

I övrigt tyck­er jag att det är rik­tigt osex­igt med hela den här framtidsvi­sio­nen med pap­per som kan visa rörli­ga bilder. Tid­ning är tid­ning, men att på ett smidigt och enkelt sätt län­ka till annan media från tid­nin­gen med bara ett tryck på en knapp i tele­fo­nen är rik­tigt trevligt.

Kommentarer