Nyheter

Grattis till Hannes och Anders som får varsin kopia av Swiss Arrows

Swiss Arrows features

Grat­tis säger vi till Hannes Bengts­son och Anders Caous som tack vare deras rim och lite tur i lot­tnin­gen får varsin kopia av fön­ster­hanter­ings-appen Swiss Arrows som vi skrev om tidi­gare i veck­an. Inlös­ningskoder dim­per ner i era inko­r­gar under kvällen. Återkom gär­na med era syn­punk­ter om Swiss Arrows efter att ni tes­tat det!

Hannes rim:

Nu får det räc­ka
Slu­ta att mec­ka
Bespara dig en hjär­tat­tack
Finn lös­nin­gen hos “Allt Om Mac”

Anders rim:

Fin­grar över tan­gen­ter­na ilar,
för jag vill vin­na schweiziska pilar.
Mitt kon­to säger 7 spänn back
men det fixar Allt om mac.

Kommentarer