Nyheter

Halebop öppnar minibutiker

Vem har öppnat pärleporten?

Hale­bop öpp­nar nu sin förs­ta butiksked­ja, i mini­for­mat. Lyckas du ens hit­ta en butik så får du uni­ka erbjudanden.

I en tid där butik­er slår igen öpp­nar Hale­bop upp sina förs­ta. Vilket egentli­gen inte är några butik­er utan små butiksmod­eller plac­er­ade i Malmö, Stock­holm, Göte­borg och Sundsvall — där du kan häm­ta rabat­ter och erbjudanden.

Tred­je mars slår de upp pär­lepor­tar­na på de små butik­er­na, som de hop­pas är de min­s­ta i världen då de inte är större än en skokar­tong. Plac­erin­gen av butik­er­na är än så länge hem­lig och ska innehål­la uni­ka erb­ju­dan­den för dessa butiker.

– För några veck­or sedan släppte vi en min­i­mo­bil som var min­dre än en tänd­stick­sask och den sålde slut på min­dre än en kvart. Sedan dess har min inko­rg fyllts av med­de­landen från folk som inte hann köpa den men som är vil­li­ga att offra sin högra hand för att få tag på en. Så utan att berät­ta för myck­et kan jag säga att det kom­mer bli värt att leta upp en minibu­tik för att kun­na ta del av bra och roli­ga erb­ju­dan­den, berät­tar Johan­na Sahlman Head of Halebop.

För att ska­pa dessa små söta butik­er kallades pix­elkon­st­nären, tilli­ka Mota­la­so­nen Johan Karl­gren in, mer känd som Pap­pas Pär­lor.

Via: Hale­bop.

Kommentarer