Smarta Hem

Halloween-anpassa din Ring-signal

Idag är det Hal­loween men enligt Sven­sk tra­di­tion så lär det vara småspöken ute både i mor­gon och på lördag. För den kreative smar­ta hem-ska­paren går det att skräm­mas till­ba­ka i varierande mängd men för oss som tar det lite varsamt har Ring upp­dat­er­at sig­naler­na för dess exter­na lju­den­heter Chime och Chime Pro.

Här kan vi väl­ja mel­lan ett tio­tal mer eller min­dre kus­li­ga ljud för att kom­ma i stämn­ing inkl Famil­jen Adams-ljud.

Sit­ter den nära ytter­dör­ren kan både påringare och boende kom­ma i stämn­ing sam­tidigt. Du kan även ändra på sig­nalen på din mobil. Ringsig­nalen är dock den sam­ma som van­ligt på den exter­na ringk­lock­an.

Via Ring

Kommentarer