Apple

Här är alla nyheter i iOS 14 beta 3

Lite smått och gott

Apple har släppt ver­sion tre av utveck­lar­be­tan av iOS 14. MacRu­mors har gått igenom allt som är nytt. Här kom­mer ett urval.

UPPDATERING: Nu finns även den pub­li­ka betan till­gäng­lig för ned­laddning.

Klock-wid­get
Nu kan du läg­ga till en wid­get för värld­skloc­ka som anti­n­gen kan visa en tid­szon eller fyra, anti­n­gen i kom­pakt eller expander­at läge.

Bild: MacRu­mors

Skärmtids-wid­get
Ny wid­get vis­ar hur myck­et du använt oli­ka appar den aktuel­la dagen.

Bild: MacRu­mors

Möj­lighet att dela en låt till Snapchat Sto­ries
Apple har tidi­gare gjort det möjligt att via del­nings­bladet ska­pa en Insta­gram-hän­delse med albu­mom­slag och länk till låten och nu funger­ar det på sam­ma sätt med Snapchat.

Bild: MacRu­mors

Ny ikon för Musik
Röd bak­grund istäl­let för vit

Bild: MacRu­mors

Av någon anled­ning har 3D-touch inak­tiver­ats på de enheter som stöder det. Förhopp­n­ingsvis är det­ta något som kom­mer till­ba­ka i en framti­da upp­da­ter­ing.

Via: MacRu­mors

Kommentarer