Nyheter

Här är Samsung Galaxy Note 9

Sam­sung har nu haft sitt Unpacked-event där Galaxy Note 9 visades för världen. 

Note 9 får en skärm­stor­lek på 6.4″ och kom­mer få ett fetare bat­teri på 4000 mAh, som enligt Sam­sung ska räc­ka ett helt dygn. Luren kom­mer även få två stor­lekar när det kom­mer till lagring­sutrymme. 128GB & 512GB. Mod­ellen med 128GB kom­mer ha 6GB ram-minne medans 512-mod­ellen får 8GB i ram. Proces­sorn är, enligt Sam­sung, 53% snab­bare och har en nytt, hör och häp­na, vat­tenkylingssys­tem i sig för att förhin­dra att tele­fo­nen blir glöd­het under spelande och annat hög­presterande aktivitet.

Utöver det kom­mer finns det min­nesko­rt­plats där tele­fo­nen klarar min­nesko­rt upp till 512GB. Så totalt kan luren få 1TB i minne. Inte illa pinkat!

 

 

Pen­nan blir ock­så upp­dat­er­ad med blå­tands-teknolo­gi i sig, där man bland annat ska kun­na ta bilder, skö­ta pre­sen­ta­tion­er med knap­pen längst ner på pen­nan. Pen­nan lad­das när den är istop­pad i tele­fo­nen och ta bara 40 sekun­der för att lad­da fullt!

 

 

Även kam­er­an har så klart bliv­it upp­dat­er­ad och det är fram­förallt AI’n i kam­er­an som har väs­sats till. Kam­er­an kän­ner nu av vad man rik­tar den emot så att motivet blir extra snyg­gt. Annars är det exakt sam­ma kam­era som idag sit­ter i Galaxy S9.

Sam­sung Dex som tidi­gare haft sin dock­n­ingssta­tion för att agera en dator finns numera inbyg­gt direkt i luren. Det enda som kom­mer krä­vas är en hdmi-sladd rakt in i en mon­i­tor eller tv. Tele­fo­nen kan sen agera som mus­plat­ta men luren går ock­så använ­das fastän den är inkop­plad.

Annars är myck­et det­sam­ma som förr. Tele­fo­nen har kvar hör­lur­sut­taget, trådlös laddning (IP68), vat­ten­tålig och den älskade Bix­by-knap­pen. Om det går att kon­figuera om åter­står att se.

Note 9 släpps 24:e augusti och kom­mer släp­pas i fyra färg­er. Blå, lila, kop­par & svart.

 

 

Bilder via TheV­erge

Kommentarer