Nyheter

Här är Samsung Galaxy S5 — massor av bilder

Sam­sung pre­sen­ter­ade idag Sam­sung Galaxy S5 och vad vi fick se var är en enhet som är myck­et lik för­ra årets ver­sion men med 5,1 tums 1080p Super AMOLED-skärm.

Som sig bör med en tele­fon med en fem­ma och ett S  i nam­net så finns det en fin­ger­avtryck­släsare. Andra nymodigheter är att den nu är vat­ten­tät (IP67) och klarar en meter ner i vat­tnet i upp till 30 minut­er. S5:an har en USB 3.0‑port.

Pre­cis som med andra tele­fon­er med fin­ger­avtryck­släsare sparas infor­ma­tio­nen endast krypter­at lokalt i telefonen.

Galaxy S5 släpps i hela världen under april månad. Priset är okänt än så länge. Pris­er finns nu tillgängliga. 

samsung galaxy s5 blue

Form och utseende

Bak­si­dan är rätt annor­lun­da från S4 och skall kän­nas bety­dligt bät­tre. Bor­ta är det hög­glansplas­ten och nu skall det kän­nas mer gedi­get utan att kän­nas så tacky som fakelä­dret på Note-serien. Det är fort­farande plast (poly­car­bon­ate) men ser näs­tan ut som metall.

Färg­er­na på Galaxy S5 är svart, vit, blå och guld.

Specifikationer

De vik­ti­gaste specar­na talar om en 2,5 GHz quad core-proces­sor (Snap­drag­on 800), 2 GB ram och ett bat­teri på 2800 mAH som går att byta ut själv.

Välj mel­lan 16 eller 32 gb utrymme och expandera med upp till 64 GB via den inbyg­g­da micro-SD-slot:en. Kam­er­an är på 16 megapixlar och klarar 4K-video samt har en blixt som tar hjälp av dual-LED.

Övri­ga specifikationer

 • 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2x2)
 • NFC
 • Blue­tooth 4.0
 • BLE/ANT+
 • CAT 4 LTE
 • Android 4.4 KitKat
 • IR-sän­dare
 • Microslot upp till 64 GB
 • Mått: 142.0 x 72.5 x 8.1mm, 145g
 • Stand­by : 390 h / taltid: 21 h

Finesser

 • Tele­fo­nen kan kom­bin­era Wifi och LTE för snab­bare uppkoppling.
 • Kam­er­an har aut­o­fo­cus och HDR.
 • Sam­sung Knox ökar säk­er­heten (Mer infor­ma­tion i morgon).
 • Möj­lighet att gå in i strömsparn­ingsläge men ändå fungera för enklare göromål så som SMS och tele­foni. Nam­net på funk­tio­nen är Ultra Pow­er Mode.
 • Galaxy S5 har en hjärt­frekvenssen­sor på baksidan.
 • Lås ner tele­fo­nen i Pri­vate Mode via ditt fingeravtryck.
 • Med Kids Mode går det att låsa ner den så att det endast går att nå vis­sa spe­cialan­pas­sade appar rik­tade till barn

[related]Mer om Sam­sung Galaxy S5[/related]

[dis­play-posts tag=“Galaxy-S5” exclude=“88988” offset=“0” image_size=“thumbnail” order_by=“date” order=“DESC” posts_per_page=“5”]

Kommentarer