Android

HBO stödjer nu Android TV

Nu slipper du casta från mobilen

HBO Nordic släp­per sin app för Android TV vilket gör att du inte län­gre behöver cas­ta från din tele­fon för att se goda män­niskor dö i Game of Thrones.

Android TV finns inbyg­gt i bland annat TV från Philips men här i Sverige har vi det ock­så i ComHem och Canal Dig­i­tals senaste dig­i­tal­boxar. Andra pro­duk­ter är Nvidia Shield och Xiao­mi Mi Box.

Om du inte hit­tar appen i Play Store inbyg­gt i enheten så kan du star­ta web­bläsaren och tryc­ka här.

Via Swe­droid.

Kommentarer