Smarta Hem

Home keys i Wallet kan öppna din dörr

"Sesam öppna dig" när du kommer hem efter arbetsdagen

Nu ska du kun­na öpp­na din dörr hem­ma med hjälp av din iPhone. Home keys låter dig lagra en dig­i­tal nyck­el i Wallet.

Under WWDC 2021 pre­sen­ter­ade Apple en del nyheter för appen Wal­let och iOS15. En av de mer intres­san­ta av dessa var Home keys som låter dig öpp­na din dörr när du kom­mer hem — allt automa­tiskt via appen. Eller när du kom­mer till ditt hotell­rum eller arbet­splats. En enklare vardag utlo­vas med Home keys.

Home keys Wallet

Kompatibilitet med låsföretagen

I sam­band med nyheten visades en lista upp över de före­tag som kom­mer att erb­ju­da Home keys. Utöver en mängd hotel­lked­jor återfinner vi en del före­tag med anknyt­ning till våra smar­ta hem; Aqara, Assa Abloy och Schlage.

Föru­tom Home keys ska Wal­let få stöd för körko­rt och ID-kort, primärt i USA men vi hop­pas på vidare spridning.

Home keys släpps i höst i sam­band med iOS 15.

Käl­la: Apple WWDC 2021

Kommentarer