Smarta Hem

HomeKit-stöd på gång till eufy Doorbell?

Läckta bilder dyker upp och visar en chime med HomeKit-kod

Det verkar som att det när­mar sig en lanser­ing av stöd för Home­K­it till dör­rvideok­lock­o­r­na från eufy. En läckt bild på Inter­net från FCC vis­ar upp en chime från eufy som har en kod för Home­K­it.

eufy Doorbell HomeKit

I förs­ta hand verkar det vara deras kabelanslut­na dör­rvideok­loc­ka som förvän­tas få stöd. Förhopp­n­ingsvis föl­jer deras bat­teridriv­na ver­sion­er efter.

Stödet till den trådlösa vari­anten förvän­tas vara på plats innan året är slut och vi håller tum­mar­na för det­ta då sug­et är stort efter en pro­dukt som den­na med stöd för Apple Home­K­it. Dock så kräver den trådlösa vari­anten som säljs med hubben endast en upp­da­ter­ing via deras hub, Home­base 2 vilket gör det hela enklare. För stand­alone vari­anter­na hand­lar det troligtvis om en upp­grader­ing av hård­varan.

Vi får se vad som hän­der men hur mån­ga har ett sug efter stöd för Apple Home­K­it till en dör­rvideok­loc­ka?

Käl­la: Home­K­it Author­i­ty

Kommentarer