Apple

HomePod lanseras i Kina nästa år

Men vart håller Sverige-lanseringen hus?

Apples smar­ta hög­ta­lare Home­Pod har dykt upp på Apples hem­si­da i Kina och det står nu att hög­ta­laren kom­mer att gå att köpa i bör­jan av näs­ta år.

Home­Pod går nu att köpa i USA, Eng­land, Aus­tralien, Kana­da, Frankrike, Tysk­land, Mexiko och Spanien men någon offi­ciell lanser­ing i Sverige har vi tyvärr ännu inte fått. Home­Pod går dock att köpa i Sverige via så kallad gråim­port hos bland annat Kjell & Com­pa­ny för 4 200 kro­nor. Var­för hög­ta­laren inte släpps över­allt sam­tidigt råder det lite delade meningar om men mån­ga påstår att det tar tid att göra Siri till Home­Pod till­gäng­lig på alla oli­ka språk.

Priset i Kina lig­ger på 2 799 kine­siska yuan vilket motsvarar ca 3 660 sven­s­ka kronor.

Käl­la Apple i Kina via Cult of Mac

 

Kommentarer