Recensioner

Hörlurar värda år 2020

Major IV

Så har äntli­gen hör­lu­rar­na kom­mit i kapp år 2020.

När vi fick möj­ligheten att bör­ja med trådlösa hör­lu­rar så infann sig en känsla av fri­het. Bor­ta var stun­der­na då vi lyck­ades kläm­ma slad­den från hör­lu­rar­na i blixtlåset på jack­an eller när vi fast­nade med slad­den i dör­rhand­ta­gen så att hör­lu­rar­na for i back­en.

Marshall Major IV

Så när vi nu trådlöst kan lyssna på vår musik så kan vi ock­så röra oss fritt. För de all­ra fles­ta så har det här bliv­it en självk­larhet under senaste åren. Men väl hem­ma bakom våra stäng­da dör­rar så måste vi lad­da upp våra hör­lu­rar och det­ta har gjorts, vad jag vet, näs­tan enbart med sladd. Så åter har vi då fått sit­ta där och leta upp rätt sorts sladd för och tryc­ka in i hör­lu­rar­na.

Med Mar­shalls nya Major IV så är det­ta ett minne blott. Utöver att Major IV design­mäs­sigt fått en tack­sam upp­da­ter­ing och i dag är myck­et stil­re­na. Hör­lu­rar­na har fort­farande sam­ma klas­siska stil. men har bliv­it något renare i sitt utförande. Men åter till slad­dar­na, istäl­let för att läg­ga hör­lu­rar­na på byrån när vi kom­mer hem och upp­täck­er att hör­lu­rar­na näs­ta mor­gon sak­nar bat­teri så plac­eras hör­lu­rar­na istäl­let enkelt på en trådlös Qi-laddning­plat­ta. Där får hör­lu­rar­na lig­ga tills dess att jag plockar upp dem näs­ta gång och på det här sät­tet så har jag inte en enda gång fun­der­at på om mina hör­lu­rar är lad­dade eller ej för Major IV är alltid lad­dade.

Marshall Major IV

Bat­ter­i­ti­den ska vara hela 80 tim­mar på en laddning. Under peri­o­den som jag har tes­tat hör­lu­rar­na så har jag försökt att lad­da ur dem helt för att tes­ta det­ta Men efter­som jag plac­er­ar hör­lu­rar­na på lad­dplat­tan när jag kom­mer hem så har det var­it direkt svårt att lad­da ur Major IV. Att vi sen på bara 15 minut­er får vi hela 15 tim­mar trådlöst musik­spelande gör inte sak­en säm­re.

Marshall Major IV

Mar­shalls nya hör­lu­rar sit­ter ock­så snäp­pet bät­tre än tidi­gare gen­er­a­tioner av Major och enligt Mar­shall själ­va så ska det hela bero på att hör­lurskud­dar­na nu är än mjukare mot örat. Hör­luren har den klas­siska kon­trol­lk­nap­pen i met­all som vi använ­der för att svara på tele­fon­sam­tal, sät­ta igång musik eller höja och sän­ka volym. 

Marshall Major IV

Ljud­mäs­sigt så är det pre­cis så här vi gillar våra Mar­shall-lurar. En ordentlig rock­ig och bur­rig bas med ett bra och tydligt mel­lan­reg­is­ter och en diskant som klarar hi-hats utan att det skär i örat. I låtlis­tan vi lyssnat igenom (länk) så klarar hör­lu­rar­na av alla oli­ka sorters sti­lar men glänser när det kom­mer till rock så som Rage Against The Machine och Björk. Major IV är ett par on-ear lurar vilket innebär att hör­lu­rar­na sit­ter öro­nen. Det här gör att yttre ljud kom­mer in lättare än på ett par over-the-ear lurar som Mar­shalls ANC. Men även ljudet vi lyssnar på hörs mer utan­för hör­lu­rar­na än på ett par over-the-ear som täck­er hela örat. 

Med i lådan till hör­lu­rar­na får vi en USB‑C kabel för att lad­da hör­lu­rar­na med sladd om vi sak­nar Qi-lad­dare hem­ma. Hör­lu­rar­na har även en klas­sisk 3,5 mm ingång/utgång om vi vill dela med oss av vad vi lyssnar på. Vad vi sak­nar är en trådlös lad­dplat­ta från Mar­shall. Är det något före­tag som skulle kun­na göra en rik­tigt snygg trådlös lad­dplat­ta så är det nog Mar­shall. Frånsett det så är det här ett givet köp. 

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 5/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 5/5
 • Instal­la­tion 4/5
 • TOTALBETYG 4,5/5

Teknikveckan rekommenderar starkt

PLUS

 • Priset
 • Trådlös laddning.
 • Snygg och stil­ren design.

MINUS

 • Finns ingen matchande lad­dplat­ta.
 • Hör­lu­rar­na kän­ner inte automa­tiskt av att vi tar av dem.

DETALJER

 • Major IV hör­lu­rar (svar­ta)
 • Blue­tooth 5.0
 • 3,5 mm hör­lursk­a­bel
 • USB‑C lad­d­k­a­bel
 • 3h för full laddning, 15 minut­er för 15h speltid med blue­tooth
 • 80+ h musiklyssnande med Blue­tooth

Du hit­tar hör­lu­rar­na hos Mar­shall för 1495kr

Kommentarer