Android

Huawai P30 Pro är nära

In vino veritas

Huaweis kom­mande flag­gskep­stele­fon ser ut att ha fått ett datum. Datumet är den 26 mars och det vet vi genom den tweet som före­tagets offi­ciel­la kon­to har gjort.

Med tanke på hur videon i tweet­en är upp­bygd där det zoomas in på byg­gnader­na kan vi anta att P30 får sam­ma 48-megapix­el­skam­era som kon­cern­syskonet Hon­or View20 alter­na­tivt en rejäl zoom­bar lins — eller både och. Det ryk­tas näm­li­gen att det kom­mer ännu fler kam­er­alinser på bak­si­dan i tele­fo­nen än de tre som finns i P20 Pro.

För­ra årets P20 Pro blev en dun­der­suc­cé här i Sverige, först på grund av den rys­ligt bra kam­er­an och därefter för att det blev den tele­fon som oper­atör­erna hade möj­lighet att säl­ja rik­tigt bil­ligt på kam­panj.

 

Kommentarer