Android

Huawei är nu den världsledande mobiltillverkaren

Petade ner Samsung från tronen

För förs­ta gån­gen är det Huawei som lyck­ats skep­pa flest mobil­er på ett kvar­tal.

Det är analysfir­man Canalys som går ut med en rap­port som vis­ar att det är Huawei som sålt flest smart­phones världen över det senaste kvar­talet, april till juli. En mil­stolpe de sik­tat på länge. Sam­sung har länge var­it den värld­sledande försäl­jaren av tele­fon­er, men nu har Covid-19 satt käp­par i hjulen för Sam­sung och Huawei har lyck­ats ta sig för­bi.

De behåller nog inte första­plat­sen speciellt länge då för­språnget beror i förs­ta hand på pro­duk­tio­nen och försäljn­ing under pan­demin. Huawais försäljn­ing min­skade bara med 5 pro­cent till 55,8 miljon­er enheter medans Sam­sungs drop­pade hela 30 pro­cent till 53,6 miljon­er enheter. Samt att 70 pro­cent av Huaweis tele­fon­er säljs i Kina, vilket inte drab­bades lika hårt av Covid-19 sam­tidigt som Sam­sung är rel­a­tivt små i Kina.

Via: The Verge.

Kommentarer