Ljud & Bild

Huawei Freebuds 3i — du får vad du betalar för

ANC och ok ljud
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Prisjakt

Ännu en dag, ännu en true wire­less-his­to­ria. Den här gån­gen är det Huawei som sat­sar på bil­li­ga in-ear-hör­lu­rar med aktiv brusre­duc­er­ing.

Hör­lu­rar­na lev­er­eras i ett smidigt litet fodral och skulle du ha en Huawei-tele­fon sker parnin­gen sömn­löst genom att du bara öpp­nar dem i närheten av din lur. För övri­ga använ­dare får vi hål­la inne den lil­la knap­pen på bak­si­dan och sedan kan vi söka efter dem under Blue­tooth-inställ­ningar. Det är lite lustigt val, det går att få sam­ma funk­tion på de fles­ta Android-tele­fon­er idag om man bara så önskar som till­be­hörstil­lverkare.

Huawei Freebuds 3i utan fodral

Hör­lu­rar­na i sig ser ut som en något klumpi­gare vari­ant av de van­li­ga Free­buds 3‑hörlurarna och styrs med sam­ma app, den med det något crinchi­ga nam­net AI Life. I den kan vi säga till vad som skall hän­da när vi touchar två gånger på höger respek­tive vän­ster hör­lur. Det går inte att stäl­la in exem­pelvis två eller tre touch­er i snabb följd utan det är bara dubbel­touch som vi har. Vi kan allt­så endast ha aktivt två av föl­jande funk­tion­er sam­tidigt, Spela/pausa, Näs­ta låt, föregående låt, aktivera rös­tas­sis­ten­ten. Vidare kan vi genom att toucha en gång och sedan hål­la kvar fin­gret på någon av hör­lu­rar­na byta mel­lan brusre­duc­er­ing, stän­ga av brusre­duc­er­ing eller mot­sat­ta, släp­pa in så myck­et ljud som kan. Det sist­näm­n­da går att stän­ga av helt så vi inte kan aktivera.

Det­ta är allde­les för få val och vi kan inte för allt i världen förstå var­för man gör det så här begrän­sat. Det skall sägas att det sam­ma gäller Free­buds 3-hör­lu­rar­na som vi gillade skarpt men det var trots allt, och inte tack vare, den­na begrän­sning.

Ljud

Free­buds 3i kostar näs­tan hälften så myck­et som Free­buds 3 kostade när de lanser­ades och med aktiv brusre­duc­er­ing så blir det inte myck­et pen­gar kvar till ljudet. Vis­serli­gen kan in-ear-for­men kom­pensera rätt myck­et, fram­förallt med basen och så ock­så gör men mel­lan­reg­istret fall­er­ar helt i högre ton­er.

Men miss­förstå oss inte, är din bud­get 1200 kro­nor som dessa kostar så går det inte att få något bät­tre om du skall ha aktiv brusre­duc­er­ing.

Utgående ljud är däre­mot excel­lent, vi antar att det har att göra med skaft­for­men så den ena av de tre micar­na kom­mer nära munnen.

Sammafattning och betyg

Bil­li­ga ANC-hör­lu­rar som kom­mer göra dig nöjd om du bara använ­der dem till att lyssna på musik och ljud­böck­er på pen­deln eller bussen. Fodralet kan lad­das trådlöst och det älskar vi.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 3/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Instal­la­tion 3/5
 • Total­be­tyg 3/5

Plus

 • Brusre­duc­er­ing för en mild pen­ning.
 • Smidigt fodral.
 • Bra att pra­ta i.

Minus

 • För få samti­da kon­trollmöj­ligheter.
 • Ljudet är inte jätteskoj

Detaljer

 • Anslut­ning: BT
 • Bat­ter­i­tid: 3 tim­mar per laddning med ANC på (14,5 tim­mar med laddfo­dralet).
 • Färg­er: Svart, vitt.
 • Pris: Runt 1200 kr.
 • Webb­si­da: Huawei
 • Se lägs­ta pris via Pris­jakt.

Kommentarer