Android

Huawei FreeBuds Pro — in-ear-hörlurar med “intelligent” ANC

Känner vi igen dem från någonstans?

Huawei Free­Buds Pro är det lite min­dre, men kraft­fullare, syskonet till Free­Buds.

I sann Huawei-anda kän­ner vi igen desig­nen när Free­Buds Pro lanseras, Free­Buds såg ut som Apple Air­Pod och Free­Buds Pro ser naturligtvis ut i sto­ra delar som Air­Pods Pro.

Priset är emeller­tid bil­li­gare och Free­Buds Pro kom­mer saluföras för 1 990 kro­nor via Huawei själ­va. Den 19 okto­ber släpps de lös på mark­naden och kom­mer i svart, vitt eller “sil­ver frost”.

Man skry­ter med att det är de förs­ta true wire­less-hör­lu­rar­na med “intel­li­gent dynamisk brusre­duc­er­ing” vilket jäm­fört med tidi­gare mod­eller för­bät­tra bru­dreduc­erin­gen upp till 40 dB. Vi har abso­lut ingen aning om vad det innebär i prak­tiken men det lär vi ta reda på så fort vi får ett tes­tex­em­plar.

Däre­mot har de dub­bla Blue­tooth-anten­ner, en i var­je hör­lur, vilket nog kan bety­da en hel del, i alla fall för oss som har lite mer kropp­sy­ta mel­lan hör­lu­rar­na och mobilen i fick­an än andra.

Vidare har de för­må­ga att analy­sera ljudet och berät­ta för oss om vi har den bäs­ta pass­for­men eller om vi behöver byta stor­lek på puf­far­na.

Kommentarer