Smarta Hem

Hue släpper zonerna fria

För nu är det vår!

Philips Hue släp­per möj­ligheter­na att ska­pa vil­ka zon­er du vill med dina lam­por. Det bety­der att vi inte län­gre är bund­na till en hier­ar­ki där en lam­pa till­hör ett rum. Därmed kan du ska­pa sce­nar­i­er där delar av huset tänds eller släkt eller bara delar av ett rum.

Det­ta med­de­lade man via sin favoritkanal Insta­gram

https://youtu.be/vHUnjbPHwtk

Reklam: Köp dina Hue-pro­duk­ter hos Web­hallen!

Kommentarer