El-fordon

I höst införs nya regler för elsparkcyklar

Nu ska det blir slut med slarvigt parkerade elsparkcyklar i städerna

Nu vill de styrande komma tillrätta med kaoset kring slarvigt parkerade eller slängda elsparkcyklar. Från och med den 1 september i år införs nya regler.

Enligt infrastrukturministern införs den 1 september i år nya, hårdare regler kring hur elsparkcyklar placeras efter användning. Dessa får inte längre ställas var som helst på trottoarer eller cykelbanor och felparkerade elsparkcyklar får flyttas av kommunerna eller polisen. Det blir också företagen bakom elsparkcyklarna som får lösa ut dessa mot en kostnad.

De nya reglerna innebär följande och gäller från och med 1 september 2022:

  • Elsparkcyklar får inte längre parkeras på gång- och cykelbanor efter användning. Dessa får endast placeras vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Det blir kommunerna som har ansvaret för att sätta upp dessa.
  • I de fall elsparkcyklar har parkerats eller lämnats på olämplig plats har kommunen och polisen möjlighet att forsla bort dessa. Kostnaden för att lösa ut dessa efter bortforslingen hamnar på elsparkcykelföretagen.
  • Kommunerna har möjlighet att meddela lokala undantag från förbudet.

Anledningen till att de nya reglerna tagits fram är med hänsyn till funktionshindrade som har haft svårt att ta sig fram men också för nedskräpningen.

Elsparkcykelföretagen är troligtvis inte helt förtjusta över regeländringen då just möjligheten att sticka iväg på en elsparkcykel kommer att begränsas om det blir svårare att hitta dessa. Avslutningsvis så ligger trots allt en stor del av ansvaret på användarna som ju uppenbarligen har svårt att förstå instruktionerna i apparna.

Vad säger ni? Bra eller dåligt med regeländringen?

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!