Nyheter

I väntan på Macradion #8

I vän­tan på Macra­dion avs­nitt åtta som kom­mer ut sent i kväll rek­om­mender­ar jag att ni läs­er Sydsven­skan-jour­nal­is­ten Anders Mild­ners kri­tik mot main­stream-medias. Prob­lemet enligt hon­om är att dessa sak­nar kom­pe­tens när det kom­mer till så kallad ny teknik och det där värld­som­spän­nande Inter­netet. Jag kan inte mer än att hål­la med.

Kommentarer