Apple

ICA-kortet går nu att lägga på hyllan om du har en iPhone

Ett steg närmare döden för plånboken

ICA har idag släppt en upp­da­ter­ing i App Store som gör att vi kan ta ännu ett steg när­mare plån­boks­dö­den och läm­na alla fysiska plas­tko­rt hem­ma.

ICA-kor­tet som vi använ­der för att sam­la poäng, beta­la med eller häm­ta ut en självs­can­nings-enhet går numera att få in direkt i Apples Wal­let. Det bety­der att kor­tet inte län­gre behöver ta upp plats i fick­an vilket är tack­samt. För att få in ditt kort i Wal­let beger du dig först till App Store och upp­dat­er­ar ICA-appen, sen log­gar du in med Bank ID och går sedan till Kon­to — Dig­i­talt ID och föl­jer anvis­ningar­na i appen.

Kommentarer