Recensioner

ICON från usbepower är DEN svarta lådan

Som vi alla vill ha

En svart låda med fran­sk design.

Jag vill ha med den över­allt. Det här är pre­cis vad jag har letat efter men inte kun­nat ver­balis­era. Om par­a­digm­skiftet gäl­lande USBkon­tak­ter är ett gis­sel att hål­la reda på så är styrkan på lad­daren vi kop­plar in slad­den i en påse skrid­skor jag inte ens önskar öpp­na.

ICON från usbe­pow­er lös­er det­ta. I van­li­ga fall brukar området runt mitt skrivbord, runt säng och sof­for se ut som att en dig­i­tal fågel byg­gt bo. Det är otal­i­ga slad­dar och lad­dhu­vud som bråkar om utrym­met i grenkon­tak­ter­na.

icon usbepower cords

Med ICON från usbe­pow­er så får vi via en stil­ren kub i matt svart färg utgån­gar så det står härli­ga till. Först och främst är det två grenut­tag. Det är två grenut­tag som är uni­versel­la så den funger­ar med 150 oli­ka kon­tak­ter från världen oli­ka län­der. Därefter har vi två USB‑A por­tar och två USB‑C por­tar. Så sam­man­lagt kan vi med den här svart kuben lad­da sex sty­ck­en enheter sam­tidigt.

icon usbepower cords

Kuben själv har en svart vävd kabel på 1,5 m till grenut­taget. Så den gör sig per­fekt på skrivbor­det. Men den blir ock­så ett givet resesäll­skap istäl­let för hörlur‑, iPad‑, iPhone‑, och Mac­book-lad­dare. Den ska kun­na detek­tera vil­ka enheter som kop­plas in och kun­na lev­er­era 3 gånger hastigheten för de enheter som klarar av det. Som exem­pel ger usbe­pow­er att iPhone X lad­das 45 % på 30 min.

Sammanfattning:

En snygg des­ig­nad kub för att kun­na lad­da alla dina enheter. 2 grenut­tag, 2 USB‑A och 2 USB‑C.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 5/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Total­be­tyg 5/5

 

Teknikveckan rekommenderar starkt

PLUS

 • 1,5 m kabel i stryk­tåligt mate­r­i­al.
 • Snygg design
 • sam­lar alla lad­dare på ett ställe.

MINUS

 • Bara sex sty­ck­en utgån­gar, kunde ju var­it åtta sty­ck­en
 • USB-por­tar­na har inte kraft nog att lad­da Mac­Book Pro med någon direkt fart.

DETALJER

 • Färg­: matt svart
 • Input 100–240 volt | Out­put Out­put 2 USB 4.8A/ 2 USB‑C 6A/ 2 grenut­tag 100–240 volt
 • Stor­lek: L 80 x B 80 x D 80 mm
 • Pris: Ca 999 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

 

 

 

Kommentarer