Apple

Idag öppnar Apples mest ambitiösa butik någonsin

Flyter i Singapores stadskärna

Apple Mari­na Bay Sands är ett fly­tande klot som bjud­er på en 360 graders vy över Sin­ga­pores  storslagna sky­line.

114 bitar glas och 10 smala balkar är allt som håller ihop bygget som stöd­jer sig själv genom att fly­ta fritt på vat­tnet. De cirkulära sol­sky­d­den på klotets utsi­da ger ett behagligt ljusinsläpp som ska fal­la över inred­nin­gen av glas och trä. Sin­ga­pores stadspark föl­jer med in i butiken och besökar­na kan finna skug­ga under trä­den som är plac­er­ade där inne. Apple Mari­na Bay Sands bjud­er ock­så på ett styrelserum beläget under vat­teny­tan på bot­ten­vånin­gen i det spek­takulära bygget.

Bort­sett från den uni­ka desig­nen så arbe­tar de i sam­ma lin­je som övri­ga Apple Stores och här kan vi mötas av en styr­ka på när­mare 150 anställ­da som talar 23 språk samt uppl­e­va Apple-pro­duk­ter­na på plats. Apple etabler­ade sig i Sin­ga­pore redan för 40 år sedan och är stol­ta över att kun­na ge dem den­na uni­ka flag­gskepps­bu­tik.

Por­tar­na slås upp idag och pågrund av dagens läge så är det tid­bokn­ing, febert­er­mome­ter vid entren och mun­sky­dd som gäller.

Apple Singapore

Via: Apple Pressmed­de­lande.

Kommentarer