Ljud & Bild

IFROGZ lanserar Airtime Pro

Ett par True Wireless-lurar

Det ZAGG-ägda IFROGZ vis­ar idag upp sina kom­mande trådlösa hör­lu­rar Air­time Pro som likt mån­ga andra lad­das i det med­föl­jande fodralet.

Hör­lu­rar­na har en lik­nande design som Air­Pods men har inear istäl­let för Apples mer snäck­skals­for­made design. Hör­lu­rar­na kan pumpa musik i fem tim­mar i sträck och sedan kan de lad­das upp tre gånger i fodralet innan det behövs lad­das, så totalt 20 tim­mars speltid. Fodralet lad­das upp via USB‑C och Air­time Pro kop­plas automa­tisk ihop med tele­fo­nen när fodralet öpp­nas. Kom­mu­nika­tio­nen sker via Blue­tooth 5.0 och de är IPX4-klas­sade vilket bety­der att de klarar lättare regn och svett.

Hör­lu­rar­na kom­mer lanseras i tre färg­er, svart, vitt och blått och kom­mer att kos­ta 899 kro­nor. De går att köpa i slutet av sep­tem­ber.

Kommentarer