Android

Ifrogz lanserar hörlurar anpassade för barn

Med volymbegränsning!

Ibland som förälder är det guld värt att få en paus både hem­ma och kanske på den där orim­ligt lån­ga bilse­mes­tern där bilens kupé fylls av barn­musik eller röster­na från Bab­blar­na. För att lyckas få en paus krävs det ett par hör­lu­rar och det­ta vis­ar idag Ifrogz upp.

Ifrogz lanser­ar idag en ny serie av hör­lu­rar som är fram­tagna för barn med både ett trådlöst alter­na­tiv samt ett alter­na­tiv med sladd. De trådlösa hör­lu­rar­na kallas “Lit­tle Rock­erz Cos­tume Wire­less” och finns i två utföran­den — prins­es­sa och dinosaurie. Hör­lu­rar­na har en begrän­sad maxvolym på 85 dB så bar­nen inte kan råka höja för myck­et och ska­da hörseln.

Det lanseras även ett alter­na­tiv med sladd och här har Ifrogz tänkt till och skickar med en kabel som bolaget kallar “Bud­dy jack”. Det är en tålig spi­ralk­a­bel på 1,2 meter där det går att kop­pla in ett par hör­lu­rar till så två barn kan tit­ta på en film eller lyssna på sagor sam­tidigt. Totalt finns det fem oli­ka mod­eller av de trå­dade hör­lu­rar­na och det är björn, kanin, drake, enhörn­ing och prinsessa.

Den nya serien av hör­lu­rar går att köpa redan idag på Zagg:s hem­si­da eller hos utval­da åter­försäl­jare, och vill du köpa de trådlösa hör­lu­rar­na kostar de 349 kro­nor och den trå­dade vari­anten lig­ger på 199 kronor.

Via ZAGG

Kommentarer