Smarta Hem

IKEA är på väg att släppa små, färgglada & snygga QI-laddare

Courtesy of FCC

IKEA kom­mer att släp­pa en ny ver­sion av deras QI-lad­dare Nord­märke.

I stäl­let för kork som mate­r­i­al får vi en snygg tyg­baser­ad his­to­ria och vi kom­mer all­ra minst få se en grön och en brun-orange his­to­ria. Det­ta har vår sys­ter­sajt 99mac spårat upp via amerikan­s­ka myn­digheten FCC.

Strömkon­tak­ten byter till USB‑C och den kom­mer lad­da våra tele­fon­er med 5 W. Lagom för lite nat­tlig pys­laddning.

Kommentarer