Smarta Hem

IKEA vill bli en betydligt större spelare när det kommer till smarta hem

Berättar lite om framtiden

IKEA har minst sagt haft en framgångsrik start när det kom­mer till deras TRÅD­FRI-serie där bolaget erb­jud­er allt från smar­ta lam­por till rörelsesen­sor­er. Deras senaste samar­bete med Sonos som resul­ter­ade i en hög­ta­lar­lam­pa och en bokhylle­hög­ta­lare i den nya serien SYMFONISK ser även den ut att bli en suc­cé.

IKEA har även två smar­ta rull­gar­diner på ingång där vi direkt från våra tele­fon­er, eller med rösten kan höja och sän­ka rull­gar­diner­na, eller var­för inte stäl­la in dem att höjas och sänkas en speci­fik tid­punkt?. IKEA med­de­lar idag i ett pressmed­de­lande att de har tag­it ett strate­giskt beslut att etablera IKEA Home Smart som en egen affärsen­het.

Med andra ord är IKEA långt ifrån klara med att ge oss prisvär­da smar­ta-hem-pry­lar och i pressmed­de­landet skriv­er Björn Block, chef över IKEA Home Smart-enheten:

“På Ikea vill vi fort­sät­ta erb­ju­da pro­duk­ter för ett bät­tre liv hem­ma för män­niskor framåt. För att kun­na göra det behöver vi utveck­la pro­duk­ter och lös­ningar bor­tom den kon­ven­tionel­la hem­inred­nin­gen.”

Mis­sa inte våra videos där vi tar en när­mare till på SYMFONISK:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyVH4QMTlLZmJjmaR1Wj6Q1YYApVz6WL

Käl­la: IKEA News­room. (Via Break­it)

 

Kommentarer