Nyheter

IKEA ryktas jobba på smarta rullgardiner

Något som mån­ga har hop­pats på och läng­tat efter är att IKEA ska bör­ja säl­ja smar­ta rull­gar­diner och nu bör­jar det segla upp ryk­ten om det­ta.

Det är Dave Zatz som på Twit­ter läg­ger upp en bild på en liten man­ick från IKEA som är inläm­nad till FCC. Som ni ser på bilden kallas pro­duk­ten Open/Close Remote vilket med störs­ta san­no­likhet har att göra med automa­tis­er­ing av rull­gar­diner att göra. IKEA har även en smart plug på ingång och andra tillverkare bör­jar nog på lite sva­ga ben vid det här laget då IKEAs pris­sät­tning är svår att matcha. Och just automa­tis­er­ing av rull­gar­diner brukar vara en kost­sam his­to­ria så det ska bli väldigt intres­sant vad det blir för pris­lapp på den­na.

Via Twit­ter

Kommentarer