Smarta Hem

IKEA Trådfri Filament-lampa i butik nu

Vänta va?

IKEA har släppt lös en 250 lm fil­a­ment-lamps som i alla fall vi inte sett till tidi­gare. Vi hit­tar inte den heller på webb­si­dan men vår forummedlem Waller­strem hit­tade dem på ett IKEA-varuhus i Haparan­da. Det rap­porteras dock att de finns på fler­talet varuhus nu.

Priset är 99 kro­nor och rap­porteras ge ett behagligt sken. Den har fast färgtem­per­atur på vad vid tror är 2200 kelvin.

Foto: F_Wallerstrem och IKEA US.

Kommentarer