Podcast

IKEAs genvägsknappar och Facebooks senvägskommunikation

Avsnitt 355

IKEAs gen­vägsknap­par finns så slut­li­gen i butik, Hue pre­sen­ter­ar nytt till­be­hör och Face­book får kri­tik från mer än ett håll.

Och så önskar vi naturligtvis alla en rik­tigt god jul!

Relevanta länkar

SÅ LYSSNAR DU

Teknikveck­an finns på alla plat­tfor­mar inklu­sive AcastSpo­ti­fyApple Pod­cast­er och Google Pod­cast.

Som Teknikveckan+-medlem lyssnar du på alla våra avs­nitt reklam­fritt samt får till­gång till mer innehåll, var­je vec­ka. Du blir medlem genom Patreon.com.

Kommentarer