Smarta Hem

IKEAs smarta rullgardiner Fyrtur får HomeKit-stöd senare i år

Även Amazon Alexa

IKEAs nya smar­ta rull­gar­diner kom­mer få stöd för Apple Home­K­it och Ama­zon Alexa senare i höst. Det­ta med­de­lar nu bolaget via sin PR-avdel­ning.

Just nu är FYRTUR enbart kom­pat­i­bel med Google Assis­tent. Vi håller just nu på att job­ba till­sam­mans med våra part­ners, Apple och Ama­zon, för att även deras plat­tfor­mar ska vara kom­pat­i­bla med FYRTUR, det­ta beräk­nas vara klart senare i höst.

Det var när vi installer­ade rull­gar­diner­na som vi upp­täck­te att just Home­K­it inte fanns att hit­ta någon­stans. Tidi­gare i år hette det att rull­gar­diner­na var förse­nade just för att man skulle hin­na få klar all mjuk­vara. En cer­ti­fier­ing hos Apple för Home­K­it sägs dock krä­va mer tålam­od än att byg­ga ihop 50 Billy­bokhyl­lor på tid.

Videon här ovan kan du se hur vi styr våra gar­diner med rösten via Google Home och nedan har du vår hela instal­la­tion och recen­sion.

https://youtu.be/eDayNByg-PY

Kommentarer