Apple

Imorgon höjer Spotify priset på sin familjeplan

Med 20 kronor

Idag har Spo­ti­fy bör­jat skic­ka ut mail till sina kun­der där de med­de­lar att priset för deras famil­je­abon­ne­mang kom­mer höjas från och med den 1 okto­ber.

Priset höjs från 149 till 169 kro­nor och alla som redan beta­lar för Pre­mi­um Fam­i­ly har kvar sitt pris tills månads­dragnin­gen i novem­ber. Alla andra kun­der som imor­gon vill skaf­fa abon­ne­manget kom­mer få beta­la 169 kro­nor. Anled­nin­gen till höjnin­gen är enligt Spo­ti­fy att kun­na ge sina kun­der en bät­tre upplevelse med nya funk­tion­er och nytt innehåll. Deras störs­ta konkur­rent Apple Music tar 149 kro­nor för sitt famil­je­abon­ne­mang.

Kommentarer