Smarta Hem

Inte längre möjligt att stänga av inspelningslampan på Google Nest-kameror

För din skull
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Från och med idag går det inte att stän­ga av lam­pan som vis­ar att en Google Nest-kam­era är igång och spelar in. Det­ta som en del av det integritet­sut­ta­lande bolaget gjorde för en tid sedan.

Utöver den­na förän­drin­gen blir Google tydli­gare vilken data de sam­lar in och de kom­mer upp­mana oss använ­dare att se över vilken infor­ma­tion som finns på Googles servrar samt radera eventuell onödig sådan. Vidare är man tydlig med att de aldrig kom­mer säl­ja infor­ma­tio­nen de har om oss till någon.

Google köpte upp Nest för mån­ga år sedan men det är först nu som man bör­jat inte­gr­era Google Home och Google Nest-ekosys­te­men fullt ut och man har exem­pelvis bytt namn på Google Home Hub till Google Home Nest.

https://youtu.be/G2CjvWiBwxc

[highlight]Annons: Köp Google Nest-pro­duk­ter hos Web­hallen.[/highlight]

Kommentarer