Apple

iOS 13 och BankID är nu bästa vänner

Livet är en fest igen!

Har du gått och vän­tat på att kun­na använ­da BankID med iOS 13 är vän­tan nu äntli­gen över.pp

Det var för några dagar sedan vi skrev om att BankID kom­mer under Juli släp­pa en upp­da­ter­ing så deras app funger­ar med iOS-13 betan. Nu är upp­da­terin­gen här och vi kan bekräf­ta att iOS 13 och BankID nu funger­ar till­sam­mans i per­fekt har­moni. Så har du vän­tat på det­ta är det bara att kas­ta dig på uppdatera-knappen.

Lästips: Tänk på det­ta innan du installer­ar betan av iOS 13 eller iPadOS

Tack Math­ias Sev­eryd för tipset!

Kommentarer