Apple

iOS 14.3 kommer med stöd för Playstation 5 handkontroll

Och Amazon Luma

iOS 14.3 upp­da­terin­gen som kom ut i går till utveck­lare utökar stöder för hand­kon­troller.

Nu är det möjligt att använ­da Playsta­tion 5 hand­kon­troll och Ama­zon Luna hand­kon­troll.

Det var först med iOS 13, iPa­dOS 13, tvOS 13 och macOS Catali­na som vi fick möj­lighet att använ­da Playsta­tion 4 och Xbox Wire­less hand­kon­troll till våra iPhones, iPads, AppleTV och mac.

Med iOS 14 så fick vi även ökad möj­lighet till utökad kon­troll sup­port.

De kon­troller som stöds i dag är föl­jande:

  • Xbox Wire­less Con­troller with Blue­tooth (Mod­el 1708)
  • Xbox Elite Wire­less Con­troller Series 2
  • Xbox Adap­tive Con­troller
  • PlaySta­tion Dual­Shock 4 Wire­less Con­troller
  • MFI cer­ti­fier­ade kon­troller

Enligt Apples sup­port­doku­ment så job­bar även Apple och Microsoft till­sam­mans för att få kom­mande Xbox kon­troll att fungera med apples enheter.

Via: iDown­load

Kommentarer