Apple

iOS 14.5 kommer senare i dag

Om vi ska tro NYT

Enligt New York Times och Finan­cial Times så planer­ar Apple att släp­pa iOS 14.5 senare idag.

Mjuk­varu­up­p­da­terin­gen har var­it i betat­e­s­tande sedan 1 feb­ru­ari och det är en gedi­gen upp­da­ter­ing med flera nya funk­tion­er, allt från att låsa upp en iPhone med FaceID medan du har mun­sky­dd på med hjälp av en Apple Watch.

Något som mån­ga med Apples senaste iPhone 12 lin­je läng­tat efter är att iOS 14.5 ger stöd för 5G i Dual-SIM-läge.

Vi kom­mer även få Waze-lik­nande funk­tion­er i Apple Maps, nya emo­jis, nya Siri-röster, stöd för PlaySta­tion 5 och Xbox Series X hand­kon­troller, en ny Apple Pod­casts-app och buggfixar.

Alla i USA som har till­gång till Apple Fit­ness får framöver Air­Play 2‑streaming för Apple Fit­ness + ‑övningar.

Det störs­ta är dock att från och med iOS 14.5 kom­mer Apple krä­va trans­parens för app­spårn­ing, Det här kom­mer krä­va att appar får använ­darens till­stånd att spåra använ­dares aktivitet i andra appar och webb­platser för rik­tade reklam.

Via: MacRu­mors

Kommentarer