Apple

iPhone X klarar sig lika bra på land som i vattnet

Brad får inte glömma att ringa farfar

Brad Beech trodde han var 10 000 kro­nor fat­ti­gare då han råkade tap­pa sin iPhone X i en sjö i Storbri­tan­nien, men två dagar senare fick han ett sam­tal.

Två dagar senare såg ett gäng dykare en iPhone X vila på en sand­dy­na på bot­ten av sjön och direkt när de vidrörde tele­fo­nen så aktiver­ades skär­men. Tele­fo­nen visade då att ägaren Brad hade ett mis­sat sam­tal från sin far­far så det verkade även finnas mot­tagn­ing på bot­ten av sjön. iPhone X kom utrustad med en IP67-klas­si­fi­cer­ing vilket bety­der att tele­fo­nen kan vara en meter under vat­ten i upp till 30 minut­er, men Apple ser ut att ha tag­it höjd för mer än så.

Via Cult Of Mac

Kommentarer