Nyheter

Jaga rabattkoder med Google Home

Smidigt!

Att hand­la online har mån­ga förde­lar och flera onlinebu­tik­er använ­der sig av oli­ka rabat­tkoder som gör att köpet kan bli lite bil­li­gare. Sidan Rabattkod.tips med­de­lar via en press­re­lease att dom nu har adder­at stöd för Google Assis­tant och Google Home.

Det­ta innebär att du kan kol­la med Google Assis­tant om en viss sida har någon bra rabat­tkod för tillfäl­let innan du gör ett köp och får då även det hela uppläst och rabat­tko­den går även att få bok­staver­ad. Det går även att frå­ga om dom senaste rabat­tkoder­na som har lagts till eller frå­ga vil­ka som snart går ut.

Rabattkod.tips skriv­er även att dom job­bar på att kun­na erb­ju­da sökn­ing på både pro­duk­ter och varumärken, vilket låter väldigt smidigt.

Richard Ander­s­son, en av grun­dar­na av rabattkod.tips säger:

- “Vi älskar ny teknik, och att få vara bran­schledande både inom mobi­lan­pass­ning och voice är vi stol­ta över. När vi nu kan erb­ju­da både Sveriges, Norges och Dan­marks förs­ta rös­tas­sis­tent som hjälper kun­der med rabat­tkoder är vi lite extra stol­ta. Rabattkod.tips är en tjänst som kan göra skill­nad i din plån­bok och vardag. Nu behöver du inte lyf­ta ett fin­ger för att hit­ta en rabatt. Det är bara att frå­ga Google Assis­tant. Äntli­gen tar vi rabat­tkodsseg­mentet in i nuti­den. Och framti­den.”

För att kom­ma igång och jaga rabat­tkoder har Rabattkod.tips skriv­it ned vil­ka kom­man­don som är bäst att använ­da sig av dom kan ni spana in nedan:

- “OK Google, pra­ta med rabattkod.tips.”
Välkom­men till rabattkod.tips! Vilken butik behöver du en rabat­tkod till idag?
“Jag behöver en rabat­tkod till Kitchen­Time.”
Jip­pie! Jag hit­tade en rabat­tkod som ger 10 % rabatt på Kitchen­Time. Koden är RABATTKOD och den är giltig till Jan 16, 2019. Om du vill att jag bok­staver­ar koden är det bara att säga till. Behöver du en rabat­tkod till någon mer butik?
“Ursäk­ta, kan du bok­stavera koden?”
Okej! Jag bok­staver­ar rabat­tko­den, häng med: R A B A T T K O D. Behöver du en rabat­tkod till någon mer butik?
“Nej tack.”
Tack för idag, vi hörs! Kom gär­na till­ba­ka för fler rabat­tkoder till Kitchen­Time.

Käl­la Rabattkod.tips

Kommentarer